-Ourdoor 有哪些尺寸可以選擇

《戶外板》有哪些尺寸可以選擇?

目前我們提供下列多種尺寸,如須客製尺寸,歡迎聯絡我們:
  直式照片尺寸 橫式照片尺寸
高光面
20.3 x 25.4 cm 25.4 x 20.3 cm
20 x 30 cm 30 x 20 cm
30 x 45 cm 45 x 30 cm
40 x 60 cm 60 x 40 cm
50 x 75 cm
75 x 50 cm
61 x 76.2 cm 76.2 x 61 cm
76.2 x 101.6 cm 101.6 x 76.2 cm
61 x 76.2 cm以內客製尺寸 76.2 x 61 cm以內客製尺寸
76.2 x 101.6 cm以內客製尺寸 101.6 x 76.2 cm以內客製尺寸